Helsingin Sanomien haastattelu Parecon Finlandin toiminnasta

Parecon Finlandin Antti Jauhiainen kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa järjestön perustamisesta ja toiminnasta, sekä osallisuustalouden ideasta.

Osallisuustalous on taloustieteen professorin Robin Hahnelin ja yhteiskuntafilosofin Michael Albertin vuonna 1991 esittelemä talousjärjestelmä. Osallisuustalous perustuu demokraattiseen työhön, ekologisuuteen, tuloerojen pienentämiseen ja siihen, että nykytaloudessa kasvu on ekologisesti kestämätöntä.

”Paremmin organisoidussa taloudessa hyvinvointi ja elintaso voi kasvaa”, Jauhiainen sanoo.

[...]

Pienuudestaan huolimatta järjestö on ollut esillä myös kansainvälisesti esimerkiksi arvostellessaan Suomen perustulokokeilua The New York Times -sanomalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa, josta kerrottiin myös Helsingin Sanomissa.

Lue myös: