EAPN-Fin: Köyhyys ei ole poistunut Suomesta

Köyhyys on vähentynyt vain vähän, vaikka Suomi on sitoutunut sekä EU:n että YK:n tavoitteisiin vähentää köyhyyttä. EAPN-Finin toista kertaa tekemä Suomen Köyhyysvahti kokoaa tuoreimpia köyhyyttä koskevia tilastotietoja ja trendejä sekä sisältää verkoston näkemykset köyhyyden vähentämiseksi.

Köyhyys lisääntyi Suomessa huomattavasti 1990-luvun suuren laman aikana ja sitä seuranneena nousukautena ja jäi sen jälkeen korkealle tasolle. 2010-luvulla köyhyys on vähentynyt vain vähän.

Vaikka talouden nousujohteisuus on kestänyt Suomessa jo pidemmän aikaa, ei köyhyys ole Suomessa vähentynyt, kertoo kansalaisjärjestö EAPN-Fin.

Köyhyyttä ei siis poista talouden kasvu, eikä edes työpaikan saanti. Nykyjärjestelmä ei palkitse työstä vaan omistamisesta.

Tarvitaan parempaa taloutta.

Lue myös: