Uusi julkaisu: Taloustieteilijöiden debatti

Parecon Finlandin julkaisusarjan neljäs artikkeli on taloustieteen emeritusprofessori Robin Hahnelin ja taloustieteen huippuyksikön (Hel­sin­ki Gra­dua­te School of Eco­no­mic­s) johtajan professori Hannu Vartiaisen väittely taloustieteestä ja markkinatalouden ongelmista.

Väittely on kokonaisuudessaan Parecon Finlandin sivuilla: Debatti: Hahnel-Vartiainen. Kuuntele myös Hyvinvointivaltion vastaisku -podcastin jakso debatin taustoista.

Taustaa

Robin Hahnelin ja Hannu Vartiaisen debatti juontaa juurensa vuoteen 2012, kun Parecon Finland järjesti professori Robin Hahnelin vierailun Suomeen. Vierailun tapahtumat toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Kelan kanssa. Hahnel piti avoimen yleisöluennon Helsingin yliopistolla  11. syyskuuta vuonna 2012 otsikolla "Perusteet markkinoita vastaan -- epäoikeudenmukaisuutta, tehottomuutta ja haitallisia kannustimia". Hahnel tarkasteli luennolla teoreettisia perusteluja sille, miksi markkinat kohdentavat resursseja tehottomasti, miksi markkinat kannustavat taloustoimijoita yhteiskunnalle haitalliseen toimintaan ja miksi markkinoilla valta sekä tuotannosta koituvat hyödyt jakautuvat epäoikeudenmukaisesti.

“Case Against Markets” -luento on katsottavissa Parecon Finlandin YouTube-kanavalla. Osa tilaisuuteen osallistuneista suomalaisista taloustieteilijiöistä tulistui luennon sisällöstä. He lähettivät aggressiivisia viestejä tilaisuutta järjestäneen laitoksen johdolle.

Aihe pulpahti uudelleen pintaan vuoden 2018 huhtikuussa, kun Heikki Patomäki kirjoitti kriittisen analyysin suomalaisten valtavirran taloustieteilijöiden keskustelukulttuurista. Keskustelu kävi kuumana sosiaalisessa mediassa. Parecon Finlandin Joona-Hermanni Mäkinen pyysi Vartiaiselta perusteluja kritiikilleen Robin Hahnelia kohtaan ja tarjosi mahdollisuutta väittelyyn Hahnelin kanssa. Vartiainen oli aluksi epäileväinen, mutta tarttui lopulta tarjoukseen.

Hahnelin ja Vartiaisen debatin voi lukea Parecon Finlandin sivuilta.