Tutkimus: Kuudes joukkosukupuutto on käynnissä

Tähän tulokseen on tullut monikansallinen eläinten monimuotoisuuden kehitystä tutkinut ryhmä: kuudes sukupuuttoaalto on käynnissä.

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, miten ihmisen toimet ovat vaikuttaneet eläinkuntaan viimeisen viidensadan vuoden aikana.

Tutkimusta johtanut National Autonomous University of Mexicon tutkija Gerardo Ceballos kuvaa biodiversiteetin kehitystä ”biologiseksi tuhoutumiseksi”.

[…] ”Luonnon monimuotoisuuden kaventumisella tulee olemaan merkittäviä ekologisia, ekonomisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Kaikki merkit viittaavat tilanteen vain pahenevan seuraavien vuosikymmenien aikana. Tämä maalaa synkän kuvan ei pelkästään eläimien vaan myös ihmisten tulevaisuudelle. Ihmiskunta joutuu lopulta tilille aiheuttamastaan tuhosta”, tutkijat totevat ja muistuttavat, että tuhoamme parhaillaan ainoaa maailmankaikkeudesta tähän mennessä löydettyä elämää.

Suuria joukkosukupuuttoja tunnetaan kaikkiaan viisi. Niistä viimeisin tapahtui 65 miljoonaa vuotta sitten. Liitukauden joukkotuhona tunnettu massasukupuutto pyyhki maailmankartalta muun muassa dinosaurukset.
Musta katkoviiva kuvaa luonnollisten sukupuuttojen määrää.

Musta katkoviiva kuvaa luonnollisten sukupuuttojen määrää.

Biologinen tuhoutumista voidaan hidastaa ja lopulta pysäyttää, mutta se edellyttää merkittäviä muutoksia talouteen ja yhteiskuntaan laajemmin. Markkinatalous on alunperin ideoitu aikakaudella, jolloin maailman kuviteltiin olevan ehtymätön resursseiltaan ja loputtomasti itseään korjaava. Nyt tiedämme, ettei näin ole, vaan ihmisen toiminta on aiheuttanut kuudennen joukkosukupuuttoaallon.

Uudistustyö tulisi aloittaa siitä, että ympäristön tuhoaminen tehdään kannattamattomaksi. Osallisuustaloudessa tämä on ratkaistu niin, että ympäristöhaitat näkyvät korkeampina hintoina. Alan tutkijoilla ja kuluttajilla olisi osallisuustaloudessa parempi mahdollisuus vaikuttaa haitallisen tuotannon parantamiseen. Osallisuustaloudesta voi lukea lisää Osallisuustalouden aakkoset -teoksesta.