THL: Joka neljännen lapsiperheen tulot eivät tahdo riittää menoihin

Helsingin sanomat uutisoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lapsiperheiden vaikeuksia kartoittaneesta tutkimuksesta:

Hyvinvointi oli heikompaa kaikilla aineistosta saatavilla yli 30:llä hyvinvoinnin mittarilla perheissä, joissa koettiin toimeentulovaikeuksia.

Näiden perheiden vanhemmat kokivat itsensä yksinäisiksi ja masentuneiksi useammin kuin vanhemmat, joilla ei ollut toimeentulo-ongelmia. He olivat harvemmin tyytyväisiä elämään ja parisuhteeseensa.

Toimeentulokokemukset olivat yhteydessä myös siihen, miten sujuvaksi perheet kokivat arkensa ja miten riittävästi perheessä oli yhteistä aikaa.

Pitkittyneiden toimeentulovaikeuksien vaikutukset kehen tahansa ovat vakavia. Erityisen vakavia ne ovat lapsille, joiden kehitykseen alituinen niukkuus ja epävarmuus voi vaikuttaa myrkyllisesti. Lapsiperheiden köyhyys on jopa Suomen kaltaisessa kehittyneessä hyvinvointivaltiossa painava ongelma.

Köyhien perheiden tukeminen tulonsiirtojen ja parempien palveluiden avulla ovat ilmiselviä ensiaskeleita tilanteen parantamiseen.

Pidemmällä aikavälillä tulisi käydä harkittua keskustelua siitä, miksi lasten kasvattaminen ylipäätään on nykytaloudessa taloudellisesti haastavaa. Markkinoilla lasten kasvattamisella ei ole arvoa, eikä siitä palkita. Silti lasten hyvinvointi on yhteiskunnan jatkuvuudelle ja kestävyydelle ilmiselvästi kriittistä.

Jos haluamme rakentaa yhteiskunnan reiluuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon kaltaisten tavoitteiden varaan, on lasten ja lapsiperheiden vaikeuksiin tarjottava konkreettista tukea ja kestäviä panostuksia.

Lue myös: