Professori: Mitä tiukempaa sanelu ylhäältäpäin on, sitä enemmän työntekijä stressaa

Kauppalehti:

Yksi iso syy sille, miksi (työterveyspalveluiden) suurkuluttajat ovat juuri työntekijäammateissa työskenteleviä, on työn kuormittavuus. Monet myös tekevät vuorotyötä, joka ikävimmillään vaikuttaa unirytmiin ja se vuorostaan syömiseen ja jaksamiseen. [...] Työntekijäammateissa olevien työ on sekä fyysisesti että psykososiaalisesti raskasta.

”Työn määrä ei ole ensimmäinen asia, joka ihmistä kuormittaa, vaan tunne siitä, ettei voi itse hallita työn tekemisen tapojaan. Mitä tiukempaa sanelu ylhäältäpäin on, sitä enemmän ihmiset stressaantuvat. Otetaan esimerkiksi siivoojat. He turhautuvat, jos heille sanotaan, että heidän pitää mopata juuri tietyllä tavalla, vaikka he itse näkisivät arjessaan, että toinen tapa olisi tehokkaampi."

Mitä paremmin työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan työhönsä, sitä paremmin he voivat työssä ja työn ulkopuolella. Kun työntekijät pääsevät vaikuttamaan työhönsä, he pääsevät myös tuomaan omaa osaamistaan esille työyhteisössä.

Valitettavan usein nykytaloudessa työpaikat rakentuvat kuitenkin hierarkioiden ja äärimmilleen viedyn työnjaon varaan, kun toimivammat ja tehokkaammat organisaatiomuodot löytyisivät tasa-arvoisemmista ratkaisuista.

Lue myös: