YK:n raportti: Luonnon monimuotoisuus kaventuu hälyttävästi

Yle:

Ihmisen toiminta heikentää kasvi- ja eläinkunnan monimuotoisuutta hälyttävällä tavalla joka puolella maailmaa, osoittaa YK:n tuore biodiversiteettiraportti. Yli 550 tutkijaa on koostanut raporttia kolmen vuoden ajan. 

– Tämä trendi vaarantaa talousjärjestelmät, elinkeinot, ruokavarastot ja ihmisten elämänlaadun kaikkialla, hallitustenvälisessä biodiversitettiä ja ekosysteemipalveluita koskevassa tieteen ja politiikan välisessä IPBES-raportissa sanotaan.

Aasian ja Tyynenmeren alueen kalakanta voi huveta vuoteen 2048 mennessä ja yli 90 prosenttia alueen koralleista kärsiä vaurioita vuoteen 2050 mennessä, raportissa todetaan. Lisäksi yli puolet Afrikan linnuista ja nisäkkäistä voi kadota vuoteen 2100 mennessä

– Heikennämme omaa hyvinvointiamme tulevaisuudessa, IPBES:n puheenjohtaja Robert Watson huomauttaa.

Raportin mukaan luonnon monimuotoisuutta uhkaavat etenkin saasteet, ilmastonmuutos ja metsien raivaaminen maaviljelyyn.

Luonnon monimuotoisuuden rajun heikkenemisen taustalla vaikuttavat poliittiset päätökset ja nykyisen talousjärjestelmän, markkinatalouden, lainalaisuudet. Saasteet ja ilmastonmuutosta pahentavat kasvihuonekaasut ovat molemmat taloustieteen oppikirjaesimerkkejä siitä, kuinka markkinatalous ei kykene asettamaan haitoille hintaa.

Haitallinen toiminta lisääntyy entisestään, koska ympäristölle haitalliset tuotteet ja palvelut ovat keinotekoisen halpoja.

Lyhyellä aikavälillä on asetettava poliittista painetta, jotta haitallista toimintaa saadaan rajoitettua lainsäädännöllä ja verotuksella. Uhanalaisia lajeja on suojeltava ja haitallisille tuotteille on asetettava vahvoja haittaveroja.

Toimivassa taloudessa saastuttamiseen ja ilmastonmuutoksen pahentamiseen ei kannustettaisi. Pidemmällä aikavälillä on rakennettava talousjärjestelmä, joka asettaa luonnon reunaehdot etualalle. Tämä edellyttää merkittävästi tarkempaa hinnoittelua. Osallisuustalous on yksi varteenotettava talousmalli, jossa ulkoishaitat sisällytetään hintoihin.

Lue myös: