Minimipalkan nosto ei tuhoa taloutta - mutta on hyväksi ihmisille

Suomalaisessa talouskeskustelussa puhutaan säännöllisesti ”rakennemuutoksista” tai ”työelämän joustamisen vaatimuksista”. Hienoista sanoista huolimatta hokemat ovat usein kiertoilmauksia työelämän huonontamiselle. 

Esimerkiksi palkkoja vaaditaan alennettavaksi todella usein perustellen sitä muun muassa kilpailukyvyllä, työllisyydellä, joskus jopa nuorten tulevaisuususkon palauttamisella. Julkista keskustelua seuraamalla tulee helposti johtopäätökseen, että palkkojen madaltaminen - kuten esimerkiksi yleissitovuudesta luopuminen - toisi talouteen tehokkuutta ja ihmisille töitä.

Näin ei kuitenkaan ole.

Kuten CityLab-verkkolehti kirjoittaa,

Conservative economists and pundits have long argued that higher minimum wages cause firms to reduce employment, especially of low-wage workers, and thus they inflict damage on the U.S. economy. But two new papers provide powerful evidence that higher minimum wages in fact boost the conditions of workers—especially the least skilled and lowest paid among them—without doing broad economic harm.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että tutkimuksissa on huomattu, että minipalkka- tai sen nosto - ei vaikuta negatiivisesti työllisyyteen, ei edes riskiryhmien, kuten nuorten ja matalasti koulutettujen, osalta. 

Erityisen tärkeää on huomata, että minimipalkan nosto vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään.

Arkijärjellä jokainen kyllä ymmärtää, kuinka suuri merkitys pienilläkin lisätuloilla on matalapalkkaisille henkilöille. Parempi tulotaso vähentää stressiä, mahdollistaa terveellisemmän elämän (harrastukset, parempi ravinto) sekä mahdollistaa helpommin pitkän aikavälin suunnittelun ja fiksuja investointeja (koulutusta, terveydenhuoltoa jne.). Minimipalkan nosto jopa vähentää itsemurhia.

On siis selvää, että riittävällä toimeentulolla - on se saatavilla työstä tai työn ulkopuolelta - on merkittäviä positiivisia vaikutuksia ihmisten elämään ja yhteiskunnan toimivuuteen. Riittävän palkan puolustaminen tarkoittaa siis ihmisten hyvinvoinnin puolustamista. Tämä on hyvä muistaa, kun seuraavan kerran mediassa vaaditaan rakenneuudistuksia tai vähimmäispalkasta luopumista.

Lue myös: