Joona-Hermanni Mäkisen Yle-kolumni: Suomen on päästävä irti autoriippuvuudesta

Joona-Hermanni Mäkinen, Yle:

Yksityisautoilu ei ole järkevää. Moottori polttaa litrakaupalla bensiiniä, jotta yksi ihminen ja puolentoista tonnin teräskehikko voivat liikkua paikasta toiseen. Fysiikan lait ovat yksiselitteiset: kuorman kuljettaminen kumirenkailla asfaltin päällä on energian tuhlausta, kiskojen päällä liukuvat junavaunut eivät.

Yksittäiselle kotitaloudelle auton omistaminen on myös rahan tuhlausta. Suomalaiset autoilijat pitävät kulujaan korkeina, ja valtaosa arvioi ne silti reippaasti alakanttiin.

Joukkoliikenne on edullista ja tehokasta, ja sitä lisäämällä voidaan parantaa yleistä hyvinvointia. Junassa istuessa voi tehdä töitä tietokoneella tai rentoutua lukemalla kirjaa, rekkojen ohittelun ja ruuhkan kiroilun sijaan. Autoliikenteen vähentyessä ilmanlaatu paranee, melusaaste vähenee ja lasten on turvallisempi leikkiä ulkona. Monet Euroopan suurkaupungit ovatkin jo ryhtyneet toimiin autoilun rajoittamiseksi.

Autoilu on Suomen yleisin matkustusmuoto. Autojen ja niillä kertyvien kilometrien määrä ovat lähes kaksinkertaistuneet 1980-luvusta. Eniten autolla matkustetaan suurten kaupunkien lähellä. Auto on vuosikymmenien ajan ollut merkittävä aikuistumisen, vaurastumisen ja vapauden symboli. Se odottaa aina pihalla valmiina, jos tekee mieli lähteä lähikauppaan, mökille tai harrastuksiin.

Samalla kun autoilu on yleistynyt, tietoisuus sen aiheuttamista vakavista ongelmista on lisääntynyt. Henkilöautojen ja rekkojen tuottamat ilmansaasteet aiheuttavat maailmanlaajuisesti vuosittain neljälle miljoonalle lapselle astman ja satojen tuhansien ihmisten kuoleman. Tieliikenneonnettomuudet aiheuttavat vuosittain 1,3 miljoonaa kuolemaa ja kymmeniä miljoonia loukkaantumisia. Kuolonuhrien määrä vastaa yli kymmentä suurta lento-onnettomuutta joka päivä.

[…] Asiantuntijoiden listaamat politiikkasuositukset on syytä ottaa vakavasti. Polttoaineveron kiristys on tarpeen. Kilometrivero on varteenotettava työkalu. Fossiilisten polttoaineiden käyttö tulisi kieltää nopeasti ja uusien polttomoottoriautojen myynti lopettaa pian sen jälkeen. Pysäköintitilaa on syytä karsia ja pysäköinnin kustannuksia on siirrettävä autoilijoille itselleen. On otettava käyttöön tiemaksuja.

Joukkoliikenteestä tehdään entistä jouhevampaa kunnianhimoisin investoinnein. Siitä saadaan nykyistäkin halvempaa tukien ja verotuksen avulla. Nopeita raideyhteyksiä on syytä lisätä reilusti.

Sen lisäksi, että ajettuja kilometrejä on vähennettävä, on jäljelle jäävän autoilunkin muututtava. Haja-asutusalueilla tarpeellinen autokanta on muunnettava mahdollisimman vähäpäästöiseksi. Sähköautoista ei ole autoilun pelastajaksi, mutta niiden latausverkostoa tulee laajentaa ja autot on ladattava uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetusta sähköstä.

Parecon Finlandin Joona-Hermanni Mäkinen kirjoittaa tuoreimmassa Yle-kolumnissaan yksityisautoilun lukuisista haitoista ja huomattavista muutoksista, jotka on saatava aikaan nopeasti.

Mäkinen viittaa Sipilän hallituskaudella toteutettuun Liikenne- ja viestintäministeriön raporttiin. Raportin mukaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää valtavaa liikennejärjestelmän mullistusta: vuosikymmenessä autoilun hiilidioksidipäästöt on puolitettava. Tulevien hallitusten on otettava päämääräkseen hiiletön eli täysin päästötön liikenne.

Nämä uudistukset on toteutettava lyhyellä aikavälillä poliittisen ohjauksen keinoin. Pitkällä aikavälillä on edistettävä pysyviä ratkaisuja ympäristökatastrofeihin muuttamalla talous itsessään demokraattiseksi ja perusteiltaan ympäristön kantokykyä tukevaksi. Nykyisen ilmastonmuutoksen ongelmat ja tuhovoima ovat olleet tiedossa pitkään, mutta tarvittavien päätösten tekeminen on ollut vaikeaa johtuen talouden rakenteellisista ongelmista. Nämä ongelmat näkyvät myös autoilussa, sen päästöissä ja autoteollisuuden huomattavassa vallassa estää liikennejärjestelmiimme tarvittavia pysyviä muutoksia.

Lue myös: