Antti Jauhiainen Suomen perustulokokeilusta Talouselämässä: Suomella kaikki mahdollisuudet tehdä paljon enemmän

Parecon Finlandin puheenjohtaja Antti Jauhiaista haastateltiin Suomen perustulokokeilusta Talouselämässä:

"Lähtökohtamme oli se, että Suomella ja pohjoismailla on eeppinen historia hyvinvointivaltioon liittyvissä ratkaisuissa, ja sellainen vaatii isoja kokeiluja. Kokeilun laajentamisen suhteen on kuulunut pelkkää hiljaisuutta", Jauhiainen sanoo.
Nykyisellään kokeilun osallistujamäärä on hänestä liian pieni, eikä se tule antamaan tieteellisesti merkittävää tietoa perustulon toimimisesta edistyneessä taloudessa. Kokeilu on tällä hetkellä myös rajattu vain työttömiin henkilöihin.
"Kyllä tästä jotain dataa saadaan, mutta Suomella olisi kaikki mahdollisuudet tehdä paljon enemmän", Jauhiainen harmittelee.

Lue myös:

Parecon Finlandin Mäkinen HS:ssä: Sipilän hallitus saamaton perustulon suhteen

Helsingin Sanomat:

Jauhiainen ja Mäkinen pohtivat perustulokokeilun tulevaisuutta New York Timesin kirjoituksessa.
”Hallitus sai valtavan määrän positiivista julkisuutta. Niin paljon positiivista näkyvyyttä, ettei tarvitse jatkaa. He ovat tyytyväisiä poliittisiin irtopisteisiin”, Mäkinen sanoo.
New York Timesin kirjoituksessaan he kuvailevat Suomen perustulokokeilua ”lähinnä julkisuustempuksi”.
Perustulon toteutuminen tulevaisuudessa näyttää Mäkisen silmissä epätodennäköiseltä.
”Perustulo olisi mahdollisempi, jos Kela saisi toteuttaa alkuperäiset suunnitelmansa kokeilusta”, Mäkinen sanoo.
Mäkisen mukaan alkuperäisten suunnitelmien mukainen toteutus tuottaisi tietoja, joiden perusteella perustuloa olisi helpompi perustella poliittisena ratkaisuna.
Mäkisen mukaan perustulossa on paljon potentiaalia, ja se voisi tarjota ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.
”Eri näkökulmia on tutkittava siitä, mitä vaikutuksia vastikkeettoman rahan antamisella on esimerkiksi ihmisen hyvinvointiin”, Mäkinen toteaa.

Lue myös:

 

Parecon Finlandin Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen New York Timesissa: Suomen perustulokokeilu perusteellisesti vinossa

Suomen perustulokokeilu on epäonnistunut, kirjoittavat Parecon Finlandin Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen New York Timesissa julkaistussa vieraskynässään

Hallituksen ohjaaman kokeilun tarkoituksena on lisätä matalapalkkaista ja -tuottoista työtä, ei puuttua talouden perustavanlaatuisiin ongelmiin, kuten köyhyyteen tai epätasa-arvoon. 

Perustulon ideaan kuuluu, että sitä maksetaan kaikille. Hallitus kuitenkin rajasi kokeilun vain pitkäaikaistyöttömiin. Kokeilussa jaettu tuki ei täytä perustulon määritelmää, koska siinä vastikkeetonta rahaa jaetaan vain pitkäaikaistyöttömille. Jotta saataisiin pätevää tietoa perustulon vaikutuksista, sitä on jaettava monenlaisilla ryhmille – myös työssäkäyville.

Sipilän hallituksen on laajennettava kokeilua kattamaan nykyistä useampia ryhmiä kuten Kelan tutkijat raportissaan alunperin ehdottivat. Kokeilun lähtökohdaksi on otettava yksilöiden vapautta korostava perustulo, joka ei pakota ihmisiä matapalkkaisiin töihin. Tutkijoiden ehdotuksia laajemmista ja monipuolisemmista kokeiluista on kuunneltava. Vain kokeilemalla todellista perustuloa Suomi voi täyttää maailmalla perustulokokeiluun asetetut korkeat odotukset.