Haastattelu: Noam Chomsky markkinatalouden ongelmista

Parecon Finlandin Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen haastattelivat professori Noam Chomskya markkinatalouden perustavanlaatuisista ongelmista. Chomsky nostaa esiin haastattelussa, kuinka markkinat rajoittavat valinnanvapautta, sillä markkinatalouden ehdoilla tuotetut vaihtoehdot ovat hyvin rajallisia.

Chomsky huomauttaa, kuinka markkinat kannustavat jatkuvasti yksityiseen kulutukseen yleishyödyllisten vaihtoehtojen sijaan. Markkinat myös muovaavat ihmisten käyttäytymistä kannustamalla säännönmukaisesti oman edun maksimointiin. Tämä on vahvasti ristiriidassa klassisten liberaalien – kuten esimerkiksi Adam Smithin ja Wilhelm von Humboldtin – ihmiskäsityksen kanssa.

Markkinataloutta vaivaava negatiivisten ulkoisvaikutusten ongelma on valtavaa mittaluokkaa, josta ilmastonmuutos on vakavin ja uhkaavin esimerkki. Negatiivisilla ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuvia haittoja muille osapuolille, jotka eivät näy markkinahinnoissa. Esimerkiksi autonvalmistajat ja auton ostajat nauttivat merkittävästi todellisuutta alhaisemmista hinnoista, koska esimerkiksi auton käytöstä aiheutuvat kasvihuonepäästöt eivät näy markkinahinnoissa.