Robin Hahnel Suomessa joulukuussa

Yhdysvaltalainen taloustieteilijä Robin Hahnel saapuu joulukuun toisella viikolla Suomeen Parecon Finlandin kutsumana. Suomen vierailun mahdollisti Hahnelin saapuminen Lontooseen luennoimaan arvovaltaisen RSA:n (The Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) kutsumana. Ajankohta on erinomainen, sillä suomeksi on juuri julkaistu Parecon Finlandin työryhmän kääntämä Robin Hahnelin kirja "Osallisuustalouden aakkoset".

Pluto Press on myös julkaissut vastikään uuden laitoksen ABC's of Political Economy -teoksesta, johon on päivitetty analyysit vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisistä merkittävistä tapahtumista – ilmastonmuutoksen uhan kasvaminen, maailmantalouden vetureiden köhiminen sekä lukuisat talouskriisit. Teoksen ensimmäisestä laitoksesta on julkaistu suomennos nimellä "Poliittisen taloustieteen aakkoset".

Robin Hahnel puhuu Suomessa kolmessa tilaisuudessa. 

Eduskunnan Pikkuparlamentissa pidettävä paneelikeskustelu (ma 8.12. klo 14) käsittelee Euroopan ja Suomen talousahdinkoa. Hahnelin kanssa paneelissa keskustelevat maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja kauppatieteiden tohtori Paavo Järvensivu. Keskustelun aiheena ovat konkreettiset ratkaisut – kaukonäköiset julkiset investoinnit ilmastonmuutoksen ja työttömyyden torjumiseksi. Mitä on ympäristön kannalta järkevää talouspolitiikkaa? Mikä on laajojen julkisten investointien vaikutus työllisyyteen ja julkiseen velkaan? 

Robin Hahnel pitää tiistaina 9.12. klo 15 vierailijaluennon otsikolla "Participatory Economics" Helsingin yliopistossa Porthaniassa (PIV, Suomen laki -sali). Aiheena on osallisuustalouden malli, jota Robin Hahnel on ollut kehittämässä useamman vuosikymmenen ajan. Malli on vaihtoehto markkinatalouden ja keskusjohtoisen suunnitelmatalouden periaatteille. Hahnel esittelee taloutta, joka voisi perustua demokraattisten paikallisyhteisöjen, työntekijöiden itsejohtamien yritysten ja yksilöiden yhteenverkottumiseen. Miten talouden demokraattinen suunnittelu voisi ratkaista nykytalouksia vaivaavat ongelmat?

Keskiviikkona 10.12. klo 16 Hahnel keskustelee dosentti Ville-Pekka Sorsan kanssa poliittisen talouden tutkimuksen ja taloustieteen nykytilasta (Metsätalo sali 1, Unioninkatu 40, Helsingin yliopisto). Millaista poliittisen talouden tutkimus ja taloustiede ovat nykyluonteeltaan ja millainen asema niillä on Yhdysvalloissa, Suomessa ja laajemminkin? Nouseeko poliittisen talouden tutkimuksen ja heterodoksisen taloustieteen kentältä valtavirtaa haastavia käsityksiä talouden toiminnasta?

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja englanninkielisiä. Tervetuloa!