Vuoden lopussa

Kulunut vuosi on ollut Parecon Finlandin kannalta onnistunut. Olemme paiskineet töitä, ja saaneet monilta arvokasta apua kaikissa hankkeissamme. Haluamme erityisesti kiittää lukuisia toiminnassamme tänäkin vuonna auttaneita vapaaehtoisia. Kaltaisellemme pienelle järjestölle vapaaehtoisten tuki on elintärkeää.

Vuoden aikana saimme useita pidempiaikaisia projekteja valmiiksi. Julkaisimme alkuvuodesta uudet kotisivumme. Uudistusta valmisteltiin huolellisesti, ja olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta ulkoasusta, selkeydestä ja uudesta sisällöstä. Olemme saaneet lukijoilta myös lisää ideoita, joiden avulla entisestään parannamme sivustoa ensi vuoden aikana. Suuri kiitos kaikille palautetta lähettäneille. 

Esimerkiksi materiaalin etsimisen helpottamiseksi koostamme sisällysluettelon eri aihealueiden “avainartikkeleista”. Ehdotukset oleellisista ja mieleen jääneistä teksteistä ovat erityisen tervetulleita työmme helpottamiseksi.

Jatkoimme vuoden alkupuoliskolla myös avoimia kirjastoesityksiä. Tällä kertaa tilaisuuksia pidettiin Helsingissä Kallion, Kontulan ja Rikhardinkadun kirjastoissa. Tilaisuudet ovat olleet erinomainen tapa vaihtaa ajatuksia kasvotusten sekä kerätä kokemuksia ja palautetta niin talouden nykytilan ongelmista kuin näkemyksistä paremmasta taloudesta. Samalla olemme onnistuneet osaltamme tekemään demokraattista suunnittelua ja osallisuustaloutta tunnetummaksi Suomessa.

Mikäli olet kiinnostunut tilaisuuksien järjestämisestä omassa lähikirjastossasi, voit vinkata asiasta meille sähköpostilla osoitteeseen info@osallisuustalous.fi.

Toukokuussa 2014 Parecon Finlandin puheenjohtaja Antti Jauhiainen osallistui kutsuttuna puhujana Euroenviro 2014 -tapahtumaan, jonka järjestivät tänä vuonna SYKE, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Taloustieteen muutosta käsittelevän teemapäivän avajaispuheenvuorossa Jauhiainen kävi läpi ilmastonmuutoksen ja markkinatalouden ongelmallisia yhteyksiä sekä päästökaupan ja sitovien päästövähennysten kaltaisia ratkaisuja tienä terveemmän pohjan rakentamiselle tulevaisuuden demokraattiselle taloudelle.

Toukokuun Euroenviro-puheenvuoron teemoja jatkettiin syyskuussa, jolloin Jauhiainen osallistui yhdessä ekonomisti Kai Mykkäsen kanssa ilmastonmuutoksen ja talouden suhdetta avaavien työpajojen vetämiseen osana 350 Suomi -verkoston järjestämää Powershift-teemapäivää. Työpajat keskittyivät taloustieteen nykyisen aseman pohtimiseen ja talouden, ympäristön hyvinvoinnin ja demokratian yhdistämiseen tulevaisuudessa. 

Kesän aikana Parecon Finlandin työryhmä viimeisteli “Of the People, by the People: The Case for a Participatory Economy” -kirjan suomenkielisen laitoksen. Työ koostui alkuperäisen teoksen tekstin kääntämisen lisäksi sen esimerkkien yksityiskohtaisesta päivittämisestä ja selventämisestä. Tässä työssä helpottivat raakakäännöksestä saatu palaute sekä kirjan kirjoittajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa käydyt lukuisat keskustelut. Olemme kiitollisia Koneen Säätiön tarjoamasta tuesta tälle vaativalle työlle.

Lisäksi Parecon Finlandin Joona-Hermanni Mäkinen ja Antti Jauhiainen matkustivat kesällä Yhdysvaltoihin koostamaan sarjan haastatteluja vapaamman yhteiskunnan peruspilareiden historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Muutamia videoita näistä keskusteluista on jo katsottavissa, ja lisää materiaalia eri muodoissaan on luvassa tulevaisuudessa.

Osallisuustalouden aakkoset -kirja julkaistiin lokakuun lopulla Helsingin kirjamessujen yhteydessä. (Lisätietoa kirjasta on täällä.) Suomenkielistä laitosta varten kirjoitetut uudet jälkisanat ovat myös luettavissa sivuillamme.

Joulukuun alussa professori Robin Hahnel luennoi Parecon Finlandin kutsumana Helsingissä positiivisista ratkaisuista Euroopan talouskriisiin ja ilmastonmuutokseen, demokraattisesta suunnittelusta sekä taloustieteen tutkimuksen nykytilasta. Jälleen hyvin yleisöä keränneet tilaisuudet olivat onnistuneita ja niiden taltiointeja julkaistaan myöhemmin sivuillamme.

Vuoden aikana tehty työ on jälleen vakuuttanut siitä, että on yhä suurempi tarve demokraattiselle ja ekologisesti kestävälle, yksilöiden ja yhteisöjen vapauksia kunnioittavalle, modernille taloudelle. Osallisuustalouden esimerkeille on myös kasvavaa kiinnostusta kansainvälisesti. Vuoden aikana avattiin ruotsalaisten ja englantilaisten asiantuntijoiden johdolla koottu uusi participatoryeconomics.info -sivusto. Parecon Finland oli mukana kehittämässä sivuston konseptia ja sisältöä. Sivusto tarjoaa englanniksi erinomaisen selkokielisen koonnin osallisuustalouden yksityiskohdista.

Vuosi 2015 alkaa kuitenkin äärimmäisen huolestuttavissa merkeissä. Eurokriisin katastrofaalisesta kehityksestä ei ole otettu opiksi, ja alueen talouksia kurittavan leikkauspolitiikan loppua ja järkevämpien ratkaisujen käyttöönottoa ei ole näkyvissä. Tätäkin vakavampi ongelma on kansainvälinen kyvyttömyys ilmastonmuutokseen vastaamisessa ja ongelman tunnustamisen hitaus. 

Jo vuosikymmeniä planeetan johtavat asiantuntijat, ilmastonmuutoksesta eniten kärsivät vähävaraiset yhteisöt sekä muut ongelmasta huolestuneiden verkostot ovat tehneet asian äärimmäisen selväksi. Nykymuotoisen talouden kyvyttömyys puuttua markkinatuotannon ja -kulutuksen katastrofaalisiin seurauksiin vaatii toimivampia ratkaisuja. Euroopan talouskriisi, ihmisten pahoinvointi ja vapauksien puute sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien syveneminen ovat kaikki esteitä, joiden purkaminen vaatii pitkään ylläpidettyjen virheellisten uskomusten kumoamista. 

Ongelmat eivät missään nimessä rajoitu vain talouteen, kuten olemme aiemmin tuoneet esille. Ilman markkinarakenteiden ongelmien suoraselkäistä tunnustamista on kuitenkaan mahdotonta luoda kestävää pohjaa ympäristön monimuotoisuutta ja ihmisten vapaata yhteistyötä kunnioittavalle globaalille taloudelle. Tällä saralla Parecon Finland jatkaa työtään myös vuonna 2015.

Vuonna 2014 Parecon Finland tuki Real News -uutispalvelun, Luonnonperintösäätiön sekä Vailla vakinaista asuntoa ry:n toimintaa.