Taloudellinen epätasa-arvo haitallista taloudelle

Taloudellinen epätasa-arvo on haitallista talouden kehitykselle, kirjoittaa luottoluokittaja Standard’s & Poor’s raportissaan.

Luottoluokittajan mukaan kasvava tulojen epätasa-arvon hidastaa Yhdysvaltojen talouskasvua. Luottoluokittaja ei ole varoituksineen yksin, vaan yhä useampi talouselämän vaikuttaja onkin huolissaan keskiluokan kurjistumisesta ja kulutuksen hiipumisesta.

Kasvun hidastumisen lisäksi epätasa-arvon lisääntyminen tekee taloudesta altiimman kriiseille, kuten ovat todenneet muun muassa Goldman Sachsin toimitusjohtaja Lloyd Blankfein ja taloustieteilijä Till van Treeck.

Treeckin mukaan epätasa-arvon noustessa keskiluokan ostovoima heikenee, jolloin he eivät voi pitää yllä entistä kulutustasoaan. Kuluttajilla on kaksi tapaa reagoida tulojen laskuun:

Ensimmäinen vaihtoehto, joka on yleisempi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, on ylläpitää vanhaa kulutustasoa velkaantumalla. Yksityisen velan kasvu altistaa taloutta velkakriiseille ja voi johtaa jopa uuteen romahdukseen.

Toinen vaihtoehto reagoida väheneviin tuloihin on vähentää kulutusta, mikä puolestaan heikentää kotimaista kysyntää. Tällöin kansantaloudessa viennin osuus korostuu. Yhden ylijäämä on kuitenkin toisen alijäämä. Tästä syystä voimakas vientivetoinen talous herkistää kriiseille, kuten eurokriisissä on saatu huomata.

Talouden epätasa-arvo ei ole ainoastaan oikeudenmukaisuuskysymys, vaan merkittävä kysymys myös talouden toimivuuden kannalta. On yhä selvempää, että muiden vahingollisten seuraustensa lisäksi taloudellinen epätasa-arvo on äärimmäisen vahingollista talouden kehitykselle.

Lue myös: