Taloudellinen epätasa-arvo haitallista taloudelle

Taloudellinen epätasa-arvo on haitallista talouden kehitykselle, kirjoittaa luottoluokittaja Standard’s & Poor’s raportissaan.

Luottoluokittajan mukaan kasvava tulojen epätasa-arvon hidastaa Yhdysvaltojen talouskasvua. Luottoluokittaja ei ole varoituksineen yksin, vaan yhä useampi talouselämän vaikuttaja onkin huolissaan keskiluokan kurjistumisesta ja kulutuksen hiipumisesta.

Kasvun hidastumisen lisäksi epätasa-arvon lisääntyminen tekee taloudesta altiimman kriiseille, kuten ovat todenneet muun muassa Goldman Sachsin toimitusjohtaja Lloyd Blankfein ja taloustieteilijä Till van Treeck.

Treeckin mukaan epätasa-arvon noustessa keskiluokan ostovoima heikenee, jolloin he eivät voi pitää yllä entistä kulutustasoaan. Kuluttajilla on kaksi tapaa reagoida tulojen laskuun:

Ensimmäinen vaihtoehto, joka on yleisempi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, on ylläpitää vanhaa kulutustasoa velkaantumalla. Yksityisen velan kasvu altistaa taloutta velkakriiseille ja voi johtaa jopa uuteen romahdukseen.

Toinen vaihtoehto reagoida väheneviin tuloihin on vähentää kulutusta, mikä puolestaan heikentää kotimaista kysyntää. Tällöin kansantaloudessa viennin osuus korostuu. Yhden ylijäämä on kuitenkin toisen alijäämä. Tästä syystä voimakas vientivetoinen talous herkistää kriiseille, kuten eurokriisissä on saatu huomata.

Talouden epätasa-arvo ei ole ainoastaan oikeudenmukaisuuskysymys, vaan merkittävä kysymys myös talouden toimivuuden kannalta. On yhä selvempää, että muiden vahingollisten seuraustensa lisäksi taloudellinen epätasa-arvo on äärimmäisen vahingollista talouden kehitykselle.

Lue myös:

HS: Maksuhäiriöisten määrä kipuamassa uuteen ennätykseen

Helsingin Sanomat:

Maksuhäiriömerkintöjä saaneiden ihmisten määrä näyttää tänä vuonna nousevan uuteen ennätykseensä.

Nyt yhteensä 362 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä. Rekisteriin tulee uusia, ennestään maksuhäiriöttömiä ihmisiä nyt yli sadan ihmisen päivävauhtia. Tällä tahdilla yli 400 000 suomalaisen nimi on vuoden loppuun mennessä maksuhäiriörekisterissä.

[…] Taantuma ja ihmisten hallitsematon velkaantuminen useille velkojatahoille näkyvät Asiakastiedon mukaan rekisterissä selvästi.

"Asiakastiedon tutkimusten mukaan monessa tapauksessa jo valmiiksi maksuvaikeuksissa olevat henkilöt maksavat vanhoja luottoja ja rahoittavat elämäänsä uusilla luotoilla niin kauan kuin se on mahdollista. Luottojen saamisen katkaisee vasta maksuhäiriömerkintä", sanoo liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Suomen Asiakastiedosta.

Markkinatalouden lainalaisuudet suosivat niitä, joilla on valmiiksi asiat hyvin. Laina on halpaa ja helposti saatavilla, jos on säännölliset korkeat tulot ja runsaasti varallisuutta. Tilanne on päinvastainen niillä, jotka joutuvat velkaantumaan selvitäkseen menoistaan.

Maksuhäiriöiden määrän vakaa kasvu on yksi merkki siitä, ettei talous nykyisellään tarjoa merkittävälle ihmismäärälle vapautta tai mahdollisuuksia yrittää. Päinvastoin monet joutuvat käymään päivittäistä selviytymiskamppailua velkaloukun välttämiseksi.

Lue myös:

Richard Vague: Yksityisen velan kriisi voi johtaa uuteen romahdukseen
Piketty: Työllä ei vaurastu tulevaisuuden kapitalismissa