Vuoden lopussa

Parecon Finland perustettiin syksyllä 2010 edistämään vapaushenkistä ajattelua ekologisesti kestävän talouden tulevaisuudesta. Viiden vuoden aikana olemme tehneet Suomessa tunnetuksi ajatusta talouden demokraattisesta suunnittelusta. Töitä on tehty, ja sitä riittää tulevaisuudessakin.

Haluamme erityisesti kiittää meitä vuoden mittaan tukeneita vapaaehtoisia. Saamamme konkreettinen apu, neuvot ja kannustus ovat elintärkeä voimavara.

Vuoden 2015 aikana järjestimme lukuisia tilaisuuksia ja osallistuimme kutsuttuna tapahtumiin. Syksyllä Helsingissä järjestettiin erinomainen Soste-foorumi. Parecon Finlandin puheenjohtaja Antti Jauhiainen rohkaisi paneelikeskustelussa kauaskatseiseen ajatteluun kapean markkinaintoilun sijaan, sekä toi esiin markkinakritiikin perusteita sekä demokraattista suunnittelua työkaluna nykytalouden ongelmien ratkaisemiseen.

Hyviä kokemuksia olivat myös Tampereen yhteiskunnallisen opiston kanssa yhteistyössä järjestämämme keskustelutilaisuudet Turussa ja Tampereella. Syvä huoli talouden ja yhteiskunnan tilasta nousi selvästi esiin. Keskusteluissa avattiin ansiokkaasti eri tapoja tehdä työtä tilanteen parantamiseksi. Kiitos kaikille syksyn tilaisuuksien kanssa auttaneille!

Myös viime kevään tilaisuuksissa Helsingissä meille tuli selväksi, että moni jakaa tavoitteemme vapaammasta yhteiskunnasta, jonka kulmakivenä on ekologisesti kestävä demokraattinen talous.

Planeetan johtavat asiantuntijat ovat aktivistien ohella varoittaneet vuosikymmenien ajan ilmastonmuutoksen vakavuudesta. Kriisistä kärsivät globaalisti katsottuna eniten lapset ja köyhät yhteisöt. Nykyinen kyvyttömyys puuttua markkinatalouden aiheuttamiin ympäristöongelmiin on anteeksiantamatonta. Euroopan talouskriisi, ihmisten pahoinvointi ja vapauksien puute sekä ilmastonmuutoksen paheneminen ovat valtavia ongelmia. Tällä hetkellä kriisejä ratkotaan samalla ajattelulla, joka on johtanut kansantaloudet ja ympäristön katastrofaaliseen tilaan. Työ voi todella alkaa vasta, kun virheelliset ajatusmallit on saatu kumottua.

Keskitymme työssämme talouden perustaviin kysymyksiin, mutta vuoden lopussa on paikallaan nostaa esiin laajemmin ihmisyyttä luotaavia teemoja. Markkinatalouden ongelmien suoraselkäistä tunnistamista tarvitaan kipeästi, mutta yhtälailla on oleellista pohtia muita keskeisiä ihmisyyden osa-alueita. Sukupuolen, seksuaalisuuden, henkisyyden, eläinten hyvinvoinnin, ihmisten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien äärellä tehdään (kirjaimellisesti) korvaamatonta työtä Suomessa ja ympäri maailmaa.

Vallitseva pimeys on muutakin kuin vain vapautta rajoittavia rakenteita ja ideologioita. Jos jokin syö lastenlastemme valoisan tulevaisuuden, on se oma toivottomuutemme ja kyvyttömyytemme unelmoida kunnianhimoisesti ja toiveikkaasti vapaampaa yhteiskuntaa. Paremman maailman luominen ja toistemme auttaminen vaatii periksiantamattomuutta ja päättäväisyyttä kasvavien uhkien ja suoranaisen väkivallan edessä.

Parecon Finlandissa teemme myös vuonna 2016 kaikkemme kunnianhimoisen unelmoinnin ja tinkimättömän vapaushenkisen talousajattelun puolesta Suomessa.

Vuonna 2015 Parecon Finland tuki Oikeutta eläimille sekä Vailla vakinaista asuntoa -järjestöjen toimintaa.

Vuoden luetuimpia tekstejämme: 

Usein kuulee väitettävän, että yksityinen sektori luo yhteiskunnan vaurauden ja julkinen sektori "elää muiden varoista". Näkemys pohjautuu 1980-luvun reaganilaiseen ja thatcherilaiseen retoriikkaan, joka oli pitkään Suomessa vierasta johtuen vahvasta tuesta hyvinvointipalveluille ja tulonsiirroille – toisin sanoen pohjoismaiselle mallille. Viime aikoina tämän tyyppinen talouspuhe on kuitenkin rantautunut Suomeenkin.

Palkkaa pitää maksaa työtuntien mukaan. Tulotason on perustuttava ahkeruuteen ja vaivannäköön. Palkkaa on maksettava tuottavuuden perusteella. Taloudessa voidaan palkita työn tekijää monella tavalla. Suomessa ovat viime aikoina yleistyneet elinkeinoelämän liikkelle laittamat vaatimukset siitä, että palkkojen pitäisi perustua yksilöiden tuottavuuteen. Onko tuottavuuden mittaaminen yksiselitteistä? Ja onko palkanmaksu tuottavuuteen vedoten oikeudenmukaista?

Parecon Finlandin Joona-Hermanni Mäkinen kävi viime kuukausina pariin otteeseen AFP:n Suomen kirjeenvaihtajan ja EVA:n "Euroopan parhaat respetit" -raportin kirjoittajan Raine Tiessalon kanssa debattia Euroopassa tarvittavista rakenneuudistuksista.