YLE: Rikkaimpien kotitalouksien varallisuus kasvanut eniten

Yle:

Rikkaimpien kotitalouksien osuus kotitalouksien yhteenlasketusta varallisuudesta on kasvanut selvästi vuoden 1994 jälkeen. Puolet kotitalouksista omistaa vain seitsemän prosenttia kotitalouksien nettovaroista.
[...]
Varakkain kymmenesosa omisti kotitalouksien nettovarallisuudesta vuonna 2013 noin 45 prosenttia. Nettovarallisuudesta noin seitsemän prosenttia oli viiden vähävaraisimman kymmenyksen hallussa eli puolella kotitalouksista.
Vuoteen 1994 verrattuna rikkaimman kymmenyksen osuus varallisuudesta on kasvanut noin kuusi prosenttiyksikköä.

Lue myös: