OECD: Talouden epätasa-arvo vahingollista kasvulle

OECD:

Reducing income inequality would boost economic growth, according to new OECD analysis. This work finds that countries where income inequality is decreasing grow faster than those with rising inequality.

Talouden hedelmien epätasa-arvoinen jakautuminen on haitallista talouden kasvulle, toteaa OECD.

Talouden epätasa-arvo ei siis ole ainoastaan oikeudenmukaisuuskysymys, vaan merkittävä kysymys myös talouden toimivuuden kannalta. On yhä selvempää, että muiden vahingollisten seuraustensa lisäksi taloudellinen epätasa-arvo on äärimmäisen vahingollista talouden kehitykselle.

Lue myös