Markkinataloudessa pyörä keksitään uudelleen

Markkinataloudessa pyörä keksitään uudelleen ja uudelleen. Dynaamisuudestaan ja energisyydestään tunnettu järjestelmä sisältää paljon tehottomuuksia, joista harvemmin puhutaan suoraan. On paikallaan esittää kaksi esimerkkiä.

1) Autoteollisuuden innovaatioiden päällekkäisyys

Autoteollisuudessa uuden keksiminen on kallista. Eri maissa on erilaiset vaatimukset ja tämän lisäksi automerkkejä on runsaasti. Jokainen autovalmistaja joutuu kehittämään samat asiat oman yrityksensä sisällä, sillä tietotaitoa ei jaeta laajemmin taloudessa. Ongelmana ovat markkinatalouden kannustimet – kenenkään ei kannata jakaa oman kehitystyönsä tuloksia, sillä muuten muut pääsevät vapaamatkustamaan. Kokonaisuutena hukataan valtava määrä ihmisten aikaa ja arvokkaita niukkoja resursseja. 

2) Kartta-autot kiertävät maapalloa

Teknologiayritysten kiinnostus karttoihin on herännyt viime vuosina, minkä seurauksena useamman yrityksen autot kiertävät maailman teitä kuvatakseen näkymiä ja kerätäkseen tietoa tieverkostoista. Sen sijaan, että yksi instituutio keräisi datan mahdollisimman tarkasti yhteiseen käyttöön, useampi yritys kiertää omalla henkilökunnallaan, omalla välineistöllään maailman 65 miljoonan kilometrin tieverkostoa läpi. Resurssihukka on ilmeistä.

Yhteistyö vaivalloista

Autoteollisuudessa ja teknologiateollisuudessa on ymmärretty yhteisen kehitystyön ja resurssien jakamisen välttämättömyys tietyissä tilanteissa. Keskenään kilpailevat yritykset istuvat yhteisissä komiteoissa sopimassa standardeista ja kehittämässä perustutkimusta kaikkien käyttöön, koska muuten tuotteet olisivat merkittävästi heikompia ja menisivät huonommin kaupaksi. Nämä ratkaisut ovat kuitenkin markkinataloudessa ongelmallisia, sillä yrityksillä ei ole kannustimia helpottaa kilpailijoidensa työtä. Määräävässä markkina-asemassa olevat yritykset usein käyttävät valtaansa ohjatakseen kehitystä itselleen suotuisaan suuntaan.

Autoteollisuudessa on yleistynyt käytäntö, jossa kilpailevat yritykset satsaavat yhdessä esimerkiksi moottoriteknologian kehitystyöhön, koska se on yksittäiselle autovalmistajalle liian suuri riski.

Perustutkimuksessa suuret riskit

Perustutkimus on erittäin kallista ja vaatii usein tasaista rahoitusta pitkällä tähtäimellä. Tästä syystä merkittävät teknologiset innovaatiot, jotka ovat luoneet uusia markkinoita ja mahdollisuuksia tuottavuuden kasvuun, ovat syntyneet julkisella sektorilla. Esimerkiksi internet, GPS, langattomat verkkotekniikat ja kosketusnäytöt on kehitetty alunperin julkisen rahoituksen voimin.

Julkisen perustutkimuksen kiistattomana etuna on, että kehitetyt innovaatiot ovat vapaasti kaikkien yritysten ja yhteisöjen käytössä ja näin ollen parannuksista päästään nauttimaan laajalti yhteiskunnassa parempien tuotteiden kautta. Yksityisillä toimijoilla on kehitystyössään kannustimet patentoida pienetkin edistysaskeleet ja estää parannusten leviäminen kilpailijoille. Kokonaisuutena talous kärsii, koska paremmat käytänteet eivät leviä laajemmin. 

Lue myös: