HS: Lasten tarpeet jäävät poliittisessa päätöksenteossa usein muiden tavoitteiden jalkoihin

“Hyvinvointivaltion turvaverkko on pettänyt yhden haavoittuvimman ihmisryhmän kohdalla: lasten huono-osaisuudesta on tullut Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma.”

Helsingin Sanomien pääkirjoitus nostaa esiin, kuinka lasten hyvinvoinnin edistäminen on jäänyt Suomessa vähemmälle huomiolle.

Kun lapsille annetaan tukea ja apua, heidän olosuhteensa paranevat nykyhetkessä. Tästä myös aiheutuu kustannuksia nykyhetkessä: varhaiskasvatuksen pienet ryhmäkoot maksavat enemmän, vähävaraisten perheiden tukien nostaminen ja kotiavun saatavuuden helpottaminen lisäävät kustannuksia.

Näiden toimien vaikutukset, lasten terve kasvu parhaaseen mahdolliseen potentiaaliinsa, eivät ole vain lasten (kirjaimellisesti) mittaamaton etu. Varhaisen tuen ja puuttumisen kustannustehokkuus on tunnettu pitkään. Lasten tukeminen ja etu ei ole ristiriidassa esimerkiksi taloudellisen tehokkuuden kanssa, päinvastoin. Mutta jos talouspolitiikkaa tehdään lyhytjänteisesti, näin on.

Lue myös: