Vuoden lopussa

Vuoden 2016 aikana järjestimme Parecon Finlandissa useita tilaisuuksia. Puhuimme markkinatalouden vakavista ongelmista ja siitä, kuinka näiden ongelmien paikkailu on tuonut merkittäviä parannuksia ihmisten elämään ja ympäristön hyvinvointiin. Tavoitteenamme oli esitellä sekä entuudestaan tuttuja että osittain uusia työkaluja markkinoiden kritisoimiseen ja niiden toiminnan parempaan ymmärtämiseen.

Haluamme kiittää kaikkia tilaisuuksiimme osallistuneita. Saimme vuoden aikana runsaasti rohkaisevaa palautetta ja kuulimme lukuisia havainnollisia esimerkkejä markkinatalouden ongelmista ja kritiikistä Suomessa.

Kuten Helsingissä, Turussa ja Tampereella järjestetyissä tilaisuuksissamme painotimme, markkinoiden ongelmien tunnistaminen on erityisen tärkeää markkinatalouden faneille. On kaikkien etu, että nykyinen monin tavoin puutteellinen talous toimisi mahdollisimman hyvin kaikkien kannalta. Ongelmat kuitenkin unohtuvat monilta, kun markkinatalouden lippuja liehutellaan innokkaasti.

Vaikka puhumme usein nykytalouden ongelmista, tärkeintä on uuden talouden rakentaminen. Parecon Finlandin perustamisesta asti olemme tuoneet esiin ratkaisuja. Näitä käydään seikkaperäisesti läpi toimittamissamme käännöksissä kirjoista Kilpailusta yhteistyöhön ja Osallisuustalouden aakkoset. Kritiikki ilman uskottavia vaihtoehtoja on lamaannuttavaa, suoraan sanottuna hyödytöntä.

Tarvitaan uskottavaa ja periksiantamatonta, huolellista työtä demokraattisen talouden luomiseksi. Tämä tarkoittaa positiivisten ratkaisujen rakentamista. Toimivan talouden on rohkaistava hyödylliseen tuotantoon ja kuluttajien kaipaamien palvelujen tuottamiseen. Tarvitaan talous, joka kykenee takaamaan laajempia vapauksia ja hyvinvointia, kuin mihin markkinat ovat ikinä pystyneet. Tarvitaan talous, joka kunnioittaa luonnonympäristöä eikä aja ihmisiä täyttämään tyhjyyttä loputtomalla krääsällä.

Parecon Finlandin Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen aloittivat Vihreässä Langassa kolumnisteina, ja kirjoittivat uudesta taloudesta eri näkökulmista. He pohtivat muun muassa rahaa, palkitsemista ja päätöksentekoa työpaikalla. Lisäksi osallisuustalous.fi -sivustolla julkaistiin Jauhiaisen ja Mäkisen keskustelu italialaisen talousasiantuntija Mariana Mazzucaton ajatuksista vaurauden luomisesta.

Järjestöllämme on ollut alusta asti arvokkaita yhteistyötahoja. Tärkein yhteistyökumppani on ollut ruotsalainen sisarjärjestö Parecon Sverige. Sen perustajan Anders Sandströmin tuore kirja ”Anarchist Accounting” on hieno esimerkki uuden talouden vaatimasta huolellisesta kehitystyöstä. Kokeneena kirjanpitäjänä ja yritystoiminnan asiantuntijana Sandström on ollut oikea ihminen kirjoittamaan kirjanpidon roolista vapaassa yhteiskunnassa.

Tämänkaltaiset uuden talouden konkreettiset kysymykset jäävät edelleen liian helposti ruusuisen retoriikan varjoon. Monet markkinatalouden kannattajat aivan perustellusti ihmettelevät talouskriitikoiden tarjoamia vaihtoehtoja. Yleisellä tasolla lupaillaan kaikkea hyvää, mutta samanaikaisesti ei olla valmiita vastaamaan edes yksinkertaisiin kysymyksiin kirjanpidosta.

Olemme Parecon Finlandissa valmistelleet omaa kirjaamme vapaushenkisen talouden historiasta, saavutuksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kirja perustuu kesällä 2014 Yhdysvalloissa tekemiimme haastatteluihin, joissa talousalan asiantuntijat ja ajattelijat kokosivat meille ajatuksiaan vapaasta yhteiskunnasta. Nykyinen talous on este ihmisten kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja ekologiselle tasapainolle. On korkea aika tuoda hieman kilpailua talousajatusten kentälle, sillä markkinatalous on jo monessa mielessä vanhentunut järjestelmä, joka natisee liitoksissaan.

Kirja julkaistaan vuoden 2017 loppupuolella. Parecon Finlandin työtä seuraaville se on varmasti kiinnostavaa ja hyödyllistä luettavaa.

Lopuksi haluamme kiittää kaikkia toimintaamme vuoden aikana tukeneita vapaaehtoisia. Teiltä saamamme konkreettinen apu, neuvot ja kannustus ovat olleet elintärkeä voimavara.

Työ Parecon Finlandissa jatkuu, ja vuonna 2017 teemme kaikkemme kunnianhimoisen unelmoinnin ja tinkimättömän vapaushenkisen ajattelun puolesta Suomessa.

Vuonna 2016 Parecon Finland tuki Vailla vakinaista asuntoa ry:n ja Vapaa liikkuvuus -verkoston toimintaa.

Vuoden luetuimpia tekstejämme:

Parecon Sverigen perustajan Anders Sandströmin uusi kirja Anarchist Accounting avaa, miltä vapaushenkinen ja talouden demokraattiseen suunnitteluun pohjautuva talous voisi näyttää kirjanpidon näkökulmasta. Kirja pohjautuu osallisuustalouden taloustieteelliseen malliin.

Kuuntele Parecon Finlandin Antti Jauhiaisen ja Joona-Hermanni Mäkisen keskustelu innovaatioiden merkityksestä talouskasvulle ja kestävälle julkiselle taloudelle.

Lähes 40 vuoden ajan William Patersonin yliopistosta New Jerseyssä yhteiskuntaoppia opettanut Shalom on valmistunut 1970-luvulla maineikkaasta Bostonin yliopistosta. Shalom on kirjoittanut useita kirjoja kansainvälisen politiikan kysymyksistä. Kirjoittaessaan 1990-luvun lopulla yhteiskunnallisia ajatussuuntia ja ideologioita käsittelevää oppikirjaa “Which Side Are You On?” Shalom ryhtyi pohtimaan, millaisia olisivat jäsennellyt ja konkreettiset ratkaisut puoluepolitiikan ja edustuksellisen demokratian ongelmiin.

Tuloerojen haittoja on tutkittu runsaasti ja näyttö on johdonmukaista. Merkittävät tuloerot aiheuttavat yhteiskunnallista pahoinvointia monin eri tavoin – esimerkiksi rikollisuus, päihteiden väärinkäyttö ja mielenterveysongelmat lisääntyvät.